1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPKOH SAM SAO [ SURATTHANI ] : เกาะสามเส้า [สถานที่ท่องเที่ยว - สุราษฎร์ธานี ] @ More


THE STONE CASTLE IN SEA

ปราสาทหินในทะเล

 

ADDRESS  :  ANGTHONG NATIONAL MARINE PARK  [ SURATTHANI ]

 

ชื่อ                              เกาะสามเส้า 

ที่อยู่                            อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

                                 อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศตะวันตกประมาณ  20  กม. 

 

สิ่งที่น่าสนใจ 

 

    1. เกาะสามเส้า  /  KOH SAM SAO

                      -  อยู่ตรงกันข้ามกับเกาะแม่เกาะ

                      -  แหล่งปะการังและดอกไม้ทะเลที่สวยงามยาว  1  กม.

                      -   มีสะพานหินธรรมชาติยื่นโค้งออกไปในทะเล   [  THE STONE BRIDGE  ]

                             

                      -   จากเกาะสามเส้าจะมองเห็น  " คล้ายปราสาทหิน "  อยู่บนยอดเขา

                          ของเกาะแม่เกาะ  [ THE STONE CASTLE ]                              

                     -    นักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์พักแรมบนเกาะได้

                          แต่ต้องเตรียมอาหารและน้ำจืดมาเอง 

 

    2.  เกาะวัวตาหลับ  

 
         -   เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
 
         -   สถานที่ใกล้เคียง
 
                 2.1. ถ้ำบัวโบก
 
                      -  ในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายบัวบาน
 
                      -   จุดชมวิว บนยอดเขา  ( ระยะทางเดินประมาณ 400 เมตร  )
 
                          เห็นวิวหมู่เกาะอ่างทองทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำ
 
 
                           
 

               2.2. ทะเลใน  /  ทะเลสาบกลางภูเขา

                     -   อยู่บนเกาะแม่เกาะ

                     -   เกิดจากแอ่งหินปูนที่ยุบตัว

                     -   ทะเลในมีลักษณะเป็นวงรี  

                     -   กว้าง  250  เมตร 

                     -   ยาว  350  เมตร 

                     -   ลึก  7  เมตร

                     -   มีเนื้อที่ประมาณ   30   ไร่ 

                     -  การเดินทาง

                           -   นั่งเรือยนต์จากที่ทำการอุทยานฯไปประมาณ  15  นาที

                           -   จุดชมวิว  ( เดิน 400 ม. ) 

                                 -  ทิวทัศน์ของทะเลเปิดซึ่งโอบรอบด้วยโขดเขาและแมกไม้ปกคลุม

      3. เกาะท้ายเพลาและเกาะวัวกันตัง 

              -  อยู่เลยจากเกาะแม่เกาะไปทางเหนือ

              -  เป็นจุดที่มีแนวปะการังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

 
     4. เกาะหินดับ 

         -  เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงามและยาวที่สุดในอุทยานฯ 

          -  สภาพรอบเกาะสวยงามประกอบด้วยแนวหินที่มีรูปร่างคล้าย

                       แผ่นหินบาง ๆ  ซ้อนขึ้นมา

 

 ข้อมูลอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

ความสำคัญ


      1.  อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สอง

 

จุดเด่น

      1.  เนื้อที่ประมาณ  63,750  ไร่  

                -    พื้นดินเพียง  50   ตร.ม.

                -    นอกนั้นเป็นพื้นน้ำ

       2.  มี  42  เกาะ 

       3.  ส่วนมากเป็นเกาะหินปูน

       4.  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

                  -   ทำสวนมะพร้าว

                  -    จับปลา

                  -    เก็บรังนก ( บนเกาะมีสัมปทานรังนกนางแอ่น )

                        ม. 6   ต. อ่างทอง  อ. เกาะสมุย

 

ประวัติ      

    -   ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ  -  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2523


ที่พักอุทยานฯ

    1. บ้านพัก  5   หลัง  

          -  ราคา   500  - 1,400  บาท

    2. เต็นท์    

         - ราคา  200 –  300 บาท  /  คืน  

    3.  เอาเต๊นท์ไปเอง  

          -  เก็บค่าสถานที่  หลังละ  20  บาท

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

     -   โทร.      077 - 286 - 025,  077 - 286 - 588

     -   โทรสาร   077 - 286 - 588


 

การเดินทาง

     1. เรือโดยสาร  -  เกาะสมุย  (  ท่าเรือหน้าทอน  )   -   หมู่เกาะอ่างทอง

           -  ออกจาก   08.30  น. 

           -   ขากลับ    15.00  น.

           -   2  ชั่วโมง

 

      2. บริษั