1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPBUDO HILL - SUNGNAI PADEE NATIONAL PARK [ NARATHIWAT ] : อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี [ ที่เที่ยว -นราธิวาส ]

 

  THE GOLDEN IVY LEAVES

  ใบไม้เลื้อยสีทอง

 

    ชื่อ       อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 

    ที่อยู่     ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของนราธิวาส ยะลา และปัตตานี

    พื้นที่    ประมาณ  294 ตารางกิโลเมตร

             

   ลักษณะ    

        -   ส่วนหนึ่งของป่าดิบร้อนแบบอินโด - มาลายัน ป่าดิบชื้นเขตร้อน

        -   มีความชื้นสูงเพราะมีน้ำฝนตกตลอดปี

        -   ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด 

 


  สิ่งที่น่าสนใจ  

        1.   ย่านดาโอ๊ะ  หรือ  ใบไม้สีทอง 

                   -   พันธุ์ไม้เลื้อย

                   -   ค้นพบครั้งแรกในโลก เมื่อปี พ.ศ. 2531   

                   -   ลักษณะ

                         -   ใบคล้ายใบชงโค หรือใบเสี้ยว แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก 

                         -   ขอบหยักเว้าเข้าทั้งที่โคนใบ และปลายใบ

                         -   คล้ายวงรีสองอันอยู่ติดกัน

                         -   ทุกส่วนของใบจะปกคลุมด้วยขนกำมะหยี่เนียนนุ่ม

                         -   มีสีทอง /  สีทองแดงเหลือบรุ้ง 

                             ใหญ่เต็มที่ จึงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีบรอนซ์เงิน หรือ เขียวในที่สุด

                         -  ช่อดอกสีขาว 

 

    2. หวายตะค้าทอง

 
    3. สัตว์ป่าหายาก

             - แรด

            -  ชะนีมือดำ

            - สมเสร็จ

            - เลียงผา

            -  ค่างแว่นถิ่นใต้

              

   สิ่งที่น่าสนใจ