1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPWAT U - SAIY KHAM [ CHAINGMAI - Travel Thai Asia ] : วัดอู่ทรายคำ [ สถานที่ท่องเที่ยว - เชียงใหม่ ]

 

THE BIGGEST SERVERAL COLOURS

JADE BUDDHA IMAGE IN THAILAND

พระหยกหลากสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

BUDDHA'S RELIC INSIDE

พระบรมสารีริกธาตุบรรจุในผอบทองคำไว้ในพระเศียร

 

ชื่อ        วัดอู่ทรายคำ

ที่อยู่      ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง  จ. เชียงใหม่

 

สิ่งที่น่าสนใจ     1. พระพุทธสิหิงค์หยก  หรือ  พระสิงห์หยก 

                             -  พระหยกธรรมชาติพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

                             -  เนื้อหยกธรรมชาติแท้ เจดส์ได ( Jadeite )

                             -  ประเภทคอมเมสเชียลเจดส์ ( Commercial Jade )

                             -  มีหลายสีอยู่ในองค์พระ อาทิ

                                       1.  ไหล่ซ้าย   -  สีเทาอมฟ้า, สีม่วง 

                                       2.  พระหัตถ์ซ้ายผ่านหน้าอก ทะลุลงบัลลังค์ -  สีเขียว 

                                       3.  เข่าซ้าย  -  สีขาว เป็นจุด ๆ

                             -    ความแข็งระดับ  7   

                             -    ถือว่ามีสีลักษณะครบตามที่คนจีนเรียกว่า ฮก ลก ซิว 

                             -    หยกพม่า  ( ผากั้น รัฐคะฉิ่น ตอนเหนือของพม่า ) 

                             -    ลักษณะ

                                      -   ปางมารวิชัย

                                      -   ศิลปะล้านนาแบบสิงห์ 1 

                                      -   หน้าตักกว้าง  29  นิ้ว 

                                      -   สูง  41  นิ้ว 

                                      -   น้ำหนัก  900  กิโลกรัม

                             -    สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพ ฯ

                                   ได้ประธานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในผอบทองคำไว้ในพระเศียร

                                   และทรงตั้งพระนามให้ด้วย.
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com