1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPHIMABHAN GARDEN [ PHETCHABUN - Travel Thai Asia ] : สวนป่าหิมพานต์ [สถานที่ท่องเที่ยว - เพชรบูรณ์ ]

 

 

MAKKAREEEPOL TREE MODEL

THE IMITATE MIRACLE ANIMALS IN HIMAPHAN

ต้นมักกะลีผลจำลอง และ สัตว์ในป่าหิมพานต์จำลอง

 

     ชื่อ         สวนป่าหิมพานต์  

    ที่อยู่       74  หมู่  8    บ้านทุ่งตีนผา   ต. แคมป์สน   อ. เขาค้อ   จ. เพชรบูรณ์ 

 

   สิ่งที่น่าสนใจ       1.  หินรูปหน้าคน  " มนุษย์โคมันยอง " 

                            2. หุบตะโก

                            3. ช้างทอง

                            4. เนินไม้หอม

                            5. เนินไม้งาม

                            6. สระศิลาราย

                            7. ศาลาลมเย็น

                            8. ถนนโกลด์เด้น

                            9. บันไดแก้ว

                           10. สระอโนดาต

                           11. ลานปริศนาธรรม

                           12. อุทยานดอกไม้

                           13. ทุ่งทักทอ 

                                      -   ต้นมักกะรีผลจำลอง  

                                      -   รูปปั้นสัตว์ในป่าหิมพานต์  

                                          อาทิ   ทักทอ - ตัวเป็นสิงห์ หัวเป็นช้าง ตัวสีม่วงอ่อน

                                          และอื่น ๆ  เช่น  เหมราช  ไกรสรปักษา  มังกรวิหค

 

                           14. บันไดหิน 99 ขั้น  ขึ้นสู่  ปทุมรัตน์เจดีย์

                           15. ปทุมรัตน์เจดีย์  

                                ( เมื่อสร้างเสร็จจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุ  )

       

 

  เว็บไซต์  -   http://www.himabhangarden.co.th/

  โทร.   081 - 751 - 7541, 081 - 904 - 4707 

 

 .
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com