1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPWAT PHUTTA NIMIT PHUKHAOW TEMPLE [ KALASIN - Travel Thai Asia ] วัดพุทธนิมิตภูค่าว [สถานที่ท่องเที่ยว - กาฬสินธุ์ ]

 

THE LEFT HAND - RECLINING BUDDHA

พระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย

BELIVE THAT THIS BUDDHA BUILT BY PHRA MOKKALLANA

เชื่อว่า พระโมคัลลานะ เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว

 

ชื่อ         วัดพุทธนิมิตภูค่าว

ที่อยู่        บ้านนาสีนวล   ต. สหัสขันธ์  จ. กาฬสินธุ์

 

ประวัติ     ที่ชื่อนี้ เพราะว่า วัดนี้อยู่บนภูเขาที่มีลักษณะยาวเหมือนเชือก

              ซึ่งคำว่า  "ค่าว"  เป็นภาษาอีสาน หมายถึง  เชือก

 

จุดเด่น  

                 -   อุโบสถไม้แบบเปิด

                 -  แกะสลักลวดลายงดงามเป็นภาพสามมิติ ตามประตู หน้าต่าง เพดาน

                    

                 -   ภาพพุทธประวัติ 

                 -  ทศชาติชาดก

 

สิ่งที่น่าสนใจ    1.  พระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย

                                 -  ไม่มีเกตุมาลา

                                 -   ความยาวประมาณ  2   เมตร

                                 -   กว้าง  25  ซม.

ตำนาน           พระโมคัลลานะ  เป็นผู้สร้างเมือประมาณ  2,000 กว่าปีมาแล้ว

งานเทศกาล     งานสรงน้ำพระพุทธรูปไสยาสน์ในวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี

                      

                           2.  มีวิหารสังฆนิมิต 

                                    -   เก็บพระพุทธรูป

                                    -    พระเครื่องรุ่นต่าง ๆ ที่หายาก

 

เปิด              ทุกวัน

 

 .
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com