1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPSANGCHAN WATERFALL [ UBON RATCHATHANI ] : น้ำตกแสงจันทร์ [ สถานที่ท่องเที่ยว - อุบลราชธานี ] @ More

 


THE HOLE WATERFALL

น้ำตกรู

 

ADDRESS  :  PHATAM NATIONAL PARK

SANG CHAN WATERFALL  -   MOON LIGHT WATERFALL 

 

ชื่อ             น้ำตกแสงจันทร์  /  น้ำตกรู  

ที่อยู่           อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

                อ. โขงเจียม  อ. ศรีเมืองใหม่  และ  อ. โพธิ์ไทร  (  ติดกับประเทศลาว  )  

 ลักษณะ

     -   น้ำตกขนาดเล็ก     

 จุดเด่น 

      1.   สายน้ำตก เกิดจากลำห้วยเล็ก ๆ  บนลานหินที่ไหลลอดผ่าน

            หน้าผาหิน ที่เป็นปล่องที่มีลักษณะเป็นรู จึงทำให้ดูเหมือนกับ

            การไหลผ่านรูลงสู่พื้นด้านล่าง 

 

       2.  หากเดินทางมาชมตอนช่วงเที่ยงวัน ซึ่งแสงอาทิตย์ลอดผ่านรูพอดี

            จะมองเห็นสายน้ำตกเหมือนแสงจันทร์เต็มดวง สาดส่องลงมาสู่พื้นดิน

 กิจกรรม 

      1.  การตั้งแคมป์

 ข้อแนะนำ 

     -  ควรไปเที่ยว ในช่วง ฤดูฝน - ย่างเข้าต้นฤดูหนาว

 การเดินทาง  

     -   ทางหลวงหมายเลข 2314   ( โขงเจียม  -  ศรีเมืองใหม่  )

     -   เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 2112 ทางไป อ.เขมราฐ

       -   ก่อนถึงน้ำตกทุ่งนาเมือง   1   กิโลเมตร

         มีทางแยกขวาที่บ้านทุ่งนาเมืองไปน้ำตกแสงจันทร์ประมาณ  2 กม. 

 

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ      -     31   ธันวาคม   2534 

ลักษณะ 

    -   ขนาดพื้นที่  140   ตร.ม.

    -   เป็นที่ราบสูงและเนินเขา

    -   มีหน้าผาสูงชัน

     -  ป่าเต็งรัง

     -  หินทรายลักษณะแปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณ

     -  มีพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามลานหิน

การเดินทาง

จากอำเภอโขงเจียมใช้เส้นทาง 2134  - เส้นทาง 2112 - แยกขวา -

ปผาแต้มอีก  5   กม. - รวมระยะทางจากโขงเจียมประมาณ  18  กม. 

 

สิ่งที่น่าสนใจ
 
      1.  เสาเฉลียง 

               -   อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 3  กม. 

               -   เสาหินธรรมชาติ อายุนับล้านปี

               -    ลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย

               -    ปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ในเนื้อหิน

               -   นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เมื่อประมาณล้านกว่าปีมาแล้ว

                   บริเวณนี้คงจะเป็นทะเลมาก่อน

              -   ชาวบ้านบริเวณนี้เรียกเสาหินที่คล้ายดอกเห็ดนี้ว่า “ เสาเฉลียง ”

                   ซึ่งแผลงมาจากคำว่า “ สะเลียง ” ที่หมายถึง “ เสาหิน ”
 


      2. ผาแต้มและผาขาม

               -   หน้าผาสูง

               -   ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์

               -   อายุ ระหว่าง 1,000  -  4,000  ปี 

               -  มีทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไป หน้าผาด้านล่าง  

                   เพื่อชมภาพเขียน ระยะทางประมาณ  500  ม. 

              -   ภาพเขียนจะอยู่บนผนังหน้าผายาวติดต่อกันประมาณ 170 ม. 

              -   เป็นมุมต่ำกว่า  90  องศา

              -   ทั้งหมดประมาณ   300   ภาพ

              -   แบ่งเป็น   4   ประเภท  คือ 

                     1. สัตว์

                     2. เครื่องมือ

                     3. เครื่องใช้ สัญลักษณ์

                     4. คน

             -   ด้านตรงข้าม  คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                 โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน

            -   จุดชมวิว

            -   ชุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่แห่งใดในประเทศไทย

 
      3.  ถ้ำมืด

           -   อยู่ที่บ้านซะซอม

           -   ตามทางหลวงหมายเลข  2112  

               เลี้ยวซ้ายไปทางบ้านทุ่งนาเมือง ประมาณ 15  กม. 

          -    กว้าง  4   เมตร.

          -    สูง   6    เมตร. 

         -    ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักมากมาย ซึ่งเป็นการ

               แสดงให้เห็นว่าคงจะเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรม

               ทางศาสนามาก่อน


 
      4. น้ำตกสร้อยสวรรค์

        -   อยู่บนทางหลวงหมายเลข  2112  ห่างจากตัว  อ.โขงเจียมประมาณ  30 กม.

        -   น้ำตกขนาดใหญ่

        -   เกิดจากลำธาร  2  สาย  (  ห้วยสร้อย + ห้วยไผ่ ) 

            ที่ไหลจากหน้าผาคนละฝั่งแล้วไหลมาบรรจบกัน

       -    สูงประมาณ   20   เมตร

       -    มองดูคล้ายสร้อยที่แขวนคอ

       -    ช่วงปลายฤดูฝน - สวยที่สุด


 
       5. น้ำตกทุ่งนาเมือง

         -    อยู่บนทางหลวงหมายเลข 2112  ห่างจากน้ำตกสร้อยสวรรค์

              ประมาณ 13  กม. โดยมีทางแยกขวาจากบ้านนาโพธิ์กลาง

              ไป 10 กิโลเมตร

          -   น้ำตกขนาดกลาง ที่มีความสวยงาม ไหลลดหลั่นลงมาตามโขดหิน

          -   ชั้นบนสูงสุดประมาณ  25  เมตร

          -   บริเวณโดยรอบมีดอกไม้ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในตุลาคม-ธันวาคม


 
      6. น้ำตกแสงจันทร์ ( น้ำตกรู )

          -   ก่อนถึงน้ำตกทุ่งนาเมือง 1   กิโลเมตร

              มีทางแยกขวาที่บ้านทุ่งนาเมืองไปน้ำตกแสงจันทร์ประมาณ  2 กม. 

          -    น้ำตกขนาดเล็ก

          -    ลักษณะพิเศษ เกิดจากลำห้วยเล็ก ๆ บนลานหินไหลลอดผ่านหน้าผาหิน

               ที่มีลักษณะเป็นรูลงสู่เพิงผาด้านล่าง 

          -    หากเดินทางมาชมตอนช่วงเที่ยงวัน ซึ่งแสงอาทิตย์ลอดผ่านรูพอดี

               จะมองเห็นสายน้ำตกเหมือนแสงจันทร์
 
 
       7. ป่าดงนาทาม

              -    บริเวณภูนาทามทางตอนเหนือของอุทยานฯ 

                   ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 36  กม. 

              -    การท่องเที่ยว  - การเดินป่าชมธรรมชาติป่าไม้ ภูผาและแม่น้ำโขง

              -    จุดที่น่าสนใจ

                          -   ลานหิน

                          -   พลานถ้ำไฮ

                          -   เสาเฉลียงคู่

                          -   สนสองใบ

                          -   น้ำตกห้วยพอก

                          -   ผาชนะได (  จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม  )

                          -   ผากำปั่น

                          -   ผาหินแตก

                          -   น้ำตกกวางโตน

                          -   หินโยกมหัศจรรย์  

                             ( มีน้ำหนัก 50 ตันแต่โยกได้ด้วยคนเดียว ) 

                          -   ภูจ้อมก้อม

                         -    ถ้ำปาติหารย์ ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ตามหลืบผา 

                  -    การเยี่ยมชม

                            -   กันยายน  -  พฤศจิกายน  (  ชมดอกไม้ตามลานหิน )  

                            -   กันยายน -  ธันวาคม      

                               (  น้ำตกที่มีน้ำมาก +  ทะเลหมอกริมโขง  )  

                            -   มกราคม - มีนาคม         

                                (  ชมป่าไม้เปลี่ยนสี ดอกไม้หน้าแล้ง และ ล่องเรือชมทิวทัศน์ 

                                    2  ฝั่งลำน้ำโขง ระหว่างบ้านปากลา -  คันท่าเกวียน  )


                   -    ติดต่อ         

                            1. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

                            2.  อบต.นาโพธิ์กลาง 

                                   -   โทร. 045 - 381 - 063  
 
    8.  วัดภูอานนท์

             -   อยู่ทางทิศเหนือของบ้านซะซอม ห่างจากถนนหมายเลข 2112

                 ที่บ้านนาโพธิ์กลาง ประมาณ  10  กม. 

             -    มีรถยนต์เข้าถึงสะดวก

              -   สิ่งที่น่าสนใจ

                         -     ลานหิน

                         -     รอยเท้าใหญ่

                        -      ตุ่มหินธรรมชาติ

                        -      ภาพเขียนสีศิลปะถ้ำ

                         -    เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติในช่วงสั้นๆ

ค่าเข้าชมอุทยานฯ 

        -    คนไทย              ผู้ใหญ่  คนละ  40   บาท  /   เด็ก คนละ  20   บาท

             ขาวต่างประเทศ    ผู้ใหญ่  คนละ  200 บาท  /   เด็ก คนละ 100  บาท
 
คำแนะนำ

      -    อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ยังไม่มีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว

      -    ผู้ประสงค์จะค้างแรมในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มต้องเตรียมอุปกรณ์

           และเตรียมอาหารในการพักแรมมาเอง

      -    ต้องกางเต็นท์ในที่ซึ่งอุทยานฯ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น 

ติดต่อ 

   1. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

             -  ตู้ปณ. 5 อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  34220

             -  โทร. 045 318 - 026, 045 - 246 - 332 

   2. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ

            -  โทร. 02 - 562 - 0760

            -   www.dnp.go.th.
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com