1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPSAM PAN BOK [ UBONRATCHATHANI - Travel ] : สามพันโบก [ สถานที่ท่องเที่ยว - อุบลราชธานี ] @ More

 

GRAND CANYON OF THAILAND

แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

 

ชื่อ        สามพันโบก  /  แก่งสองคอน 

ที่อยู่      หมู่บ้านสองคอน ต. สองคอน  อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี

จุดเด่น 

         -  แก่งหินที่อยู่ใต้แม่น้ำโขง ที่ถูกกัดเซาะด้วยแรงด้วยแรงน้ำวนจนกระทั่ง

            กลายเป็นแอ่งน้ำหินมากว่า 3,000  โบก  (  โบก  - แอ่งน้ำ  ) 

 ช่วงการท่องเที่ยว  

         -  มกราคม - เมษายน     

สถานที่น่าสนใจ  

       
     1. ปากบ้อง

           -  จุดที่แคบที่สุดแม่น้ำโขง  ( ความกว้าง  56  เมตร  )


    2. หินหัวพะเนียง

          -  เกาะหินขนาดใหญ่อยู่กลางแม่น้ำโขง ที่ขนาบข้างด้วยน้ำ  2 แก่ง  ซึ่งทำให้

             แม่น้ำโขงแยกออกเป็นสองสาย  ( สองคอน - ภาษาท้องถิ่น ) 

  
    3. หาดหงส์

          -   เนินทราย ชายโขงขนาดใหญ่

  
    4. หาดหินสี 

          -  หลักศิลาเลข  -  เป็นการวัดระดับน้ำโขงในสมัยก่อน 


    5. ทุ่งหินเหลื่อม

         -  ทุ่งก้อนหินมีลักษณะเป็นมันวาว คล้ายเซรามิค


การเดินทาง 

      1. ทางเรือ

       -  นั่งเรือจากหาดสลึง ที่บ้านสองคอน  ผ่าน  " ปากบ้อง " และ  " หินหัวพะเนียง "

      2. ทางรถ

          จ. อุบลราชธานี  ( ทางหลวงหมายเลข 2050 ) 

          -   อ. ตระการพืชผล  - อ.โพธิ์ไทร  (  110 กม. ) 

          -   ม. สองคอน -  เข้าไปหมู่บ้าน   3   กม. 

สอบถามรายละเอียด

       -  อบต. สองคอน  อ.โพธิ์ไทร 

       -  โทร. 045 - 338 - 057 , 045 - 338 - 015 .
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com