1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPPHU WIANG NATIONAL PARK [ KHON KHAN - Travel Thai ] : อุทยานแห่งชาติภูเวียง [สถานที่ท่องเที่ยว - ขอนแก่น ] @ More

 


DINOSAUR LAND

ดินแดนไดโนเสาร์

 

ชื่อ               อุทยานแห่งชาติภูเวียง

จุดเด่น           1.  ถิ่นที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ในอดีต           

ประวัติ             นักธรณีวิทยาได้ค้นพบซากกระดูกหัวเข่าข้างซ้ายของไดโนเสาร์ 

                        ในระหว่างการสำรวจแหล่งแร่ยูเรเนียมในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียง

                        ในปี พ.ศ. 2519  โดยกระดูกชิ้นดังกล่าวได้รับการยืนยันจากผู้เชียวชาญ

                         ชาวฝรั่งเศส

                    
ลักษณะ         1. พื้นที่  380  ตารางกิโลเมตร  ในเขต อ. เวียงเก่า  อ. ภูเวียง อ. สีชมพู และ อ. ชุมแพ 

 

สิ่งที่น่าสนใจ        

            1. ซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์

                        1.1 บนยอดภูประตูตีหมา   (  หลุมขุดค้นที่  1  )

                                       1.1.1    พบฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์กินพืช                                 

                                                         -     ลำตัวสูงใหญ่ประมาณ 15 เมตร  คอยาว หางยาว

                                                         -     ซึ่งไม่เคยพบที่ใดมาก่อน

                                                         -    ได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเทพฯ มาตั้งชื่อ ไดโนเสาร์ พันธุ์นี้ ว่า

                                                              " ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ "  

                                                                [ PHUWIANGGOSAURAS  SIRINDHORNAE  ]

                                                                 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  

                                      1.1.2    พบฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อ

                                                        -   มากกว่า 10  ซี่  

                                                       -    มี   1  ซี่   ที่มีลักษณะแตกต่างไม่เหมือนชิ้นอื่น และเป็นพันธุ์ที่ไม่เคย

                                                           ถูกค้นพบมาก่อน  จึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่า " ไซแอมโมซอรัส สุธีธรนี่  "  

                                                           [  SIAMOSAURUS  SUTEETHORNI  ] 

                                                            เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ค้นพบ คือ  นายวราวุธ สุธีธร

 

                                      1.1.3   พบฟอสซิล ไดโนเสาร์จำพวกไทรันโนซอร์ 

                                                      -    ไซแอมโมไทรันนัส อีสานเอ็นซิส   [  SIAMOTYRANNUS  ISANENSIS  ]

                                                      -    เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า ไดโนเสาร์จำพวกนี้ได้มีต้นกำเนิด

                                                           ในทวีปเอเชีย  เนื่องจากชิ้นฟอสซิลที่พบที่นี้ เป็นชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

                                                           ที่มีอายุถึง 120 - 130  ล้านปี

                                                           (   ปัจจุบันกระดูกชิ้น  - จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ในกรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ ฯ  )


                       1.2   บริเวณหินลาดป่าชาด   (  หลุมขุดค้นที่ 8   ) 

                                                  -  พบรอยเท้าไดโนเสาร์จำนวน  68  รอย อายุประมาณ 140  ล้านปี

                                                 -   รอยเท้าเกือบทั้งหมด เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อพันธุ์เล็กที่สุดในโลก  เดิน 2 เท้า 

                                                 -   แต่หนึ่งในรอยเท้าหล่านั้น มีขนาดใหญ่ผิดจากรอยอื่น คาดว่าเป็นของคาร์โนซอรัส