1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPKOH KRADAD ISLAND [ TRAD ] : เกาะกระดาด [สถานที่ท่องเที่ยว - ตราด ] @ More

         

THE FLAT ISLAND

เกาะแผ่นกระดาษสีเขียว

 

          NAME             :   KOH KRADAD ISLAND

          ADDRESS      :   NORTH EAST OF KOH MAK

          HOW TO GO  :    PLASE CONTACT KOH KRADAD RESORT ONLY 

                                        Tel :  081 - 490 - 8915, 02 - 368 - 2675

 

         ชื่อ :   เกาะกระดาด

        สถานที่  :  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก  

        การเดินทาง  :   จากแหลมงอบประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง  กรุณาติดต่อเกาะกระดาดรีสอร์ท เพียงแห่งเดียว  

                      โทร. 02 - 368 - 2675,  08-1490-8915.
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here