1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPSIRINDHORN PEAT SWAMP FOREST [ NARATHIWAT ] : ป่าพรุสิรินธร [สถานที่ท่องเที่ยว - นราธิวาส ] @ More

 

THE LAST 7,000 YEARS PEAT SWAMP

ป่าพรุผืนสุดท้ายของประเทศไทย อายุ 7,000 ปี

 

ชื่อ                      ป่าพรุสิรินธร

ที่อยู่                    ป่าพรุโต๊ะแดง

 

ข้อมูลป่าพรุโต๊ะแดง

ความสำคัญ

     1.  ป่าพรุแห่งสุดท้ายของประเทศไทย

 

จุดเด่น

     1.   ครอบคลุมพื้นที่ของ  3   อำเภอ 

              1.  อ. ตากใบ  

              2.   อ. สุไหงโกลก 

              3.  อ. สุไหงปาดี 

     2.  พื้นที่ประมาณ   120,000   ไร่  

     3.  ส่วนที่สมบูรณ์โดยประมาณมีเพียง   50,000   ไร่  

     4.  อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า  และ พรรณไม้

     5.  มีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน คือ

            -  คลองสุไหงปาดี  / แม่น้ำบางนรา  / คลองโต๊ะแดง 

      6.  ป่าพรุ 

            -  เกิดจากแอ่งน้ำจืดขังติดต่อกันชั่วนาตาปี

            -  มีการสะสมของชั้นดินอินทรียวัตถุ 

              ( ซากพืช  /  ซากต้นไม้  / ใบไม้  จนย่อยสลายอย่างช้าๆ กลายเป็นดินพีท

                / peat /  หรือ  "  ดินอินทรีย์  "  )

                   -   มีลักษณะหยุ่นยวบเหมือนฟองน้ำที่มีความหนาแน่นน้อยอุ้มน้ำได้มาก

                   -   มีการสะสมระหว่างดินพีท กับ ดินตะกอนทะเล สลับชั้นกัน  2  -  3  ชั้น 

                       เนื่องจากน้ำทะเลเคยมีระดับสูงขึ้นจนท่วมป่าพรุ  จนทำให้เกิดการสะสม

                       ของตะกอน และน้ำทะเลถูกขังอยู่ด้านใน จนทำให้พันธุ์ไม้ในป่าพรุตาย

                       ไปและเกิดเป็นป่าชายเลนขึ้นแทนที่   

                  -   แต่เมื่อระดับน้ำทะเลลดลงและมีฝนตกลงมาสะสมน้ำที่ขังอยู่จึงจืดลง

                      และเกิดป่าพรุขึ้นอีกครั้ง 

                 -   ดินพรุชั้นล่างมีอายุถึง  6,000 - 7,000 ปี 

                 -   ดินพรุชั้นบนอยู่ระหว่าง  700  - 1,000 ปี 

     7. ระบบนิเวศน์

           -  ทุกชีวิตล้วนเกี่ยวพันต่อเนื่องกัน หากต้นใดล้ม ต้นอื่นจะล้มตามไปด้วย

              เนื่องจาก ไม้ยืนต้นจะมีระบบรากแขนงแข็งแรงแผ่ออกไปเกาะเกี่ยวกันเพื่อ

              จะได้ช่วยพยุงลำต้นของกันและกันให้ทรงตัวอยู่ได้  ฉะนั้นต้นไม้ในป่าพรุ

              จึงอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม      

     8.  พันธุ์ไม้ที่พบ

            -  มากกว่า   400   ชนิด  อาทิ

                -  หลุมพี  (  ไม้ในตระกูลปาล์ม  )

                         -  มีลักษณะต้นและใบคล้ายปาล์ม

                         -  มีหนามแหลมอยู่ตลอดก้าน

                         -  ผลมีลักษณะคล้ายระกำ แต่จะเล็กกว่า

                         -  นำมารับประทานได้

                         -  รสชาติออกเปรี้ยว

                         -  ชาวบ้านนำมาดองและส่งขายฝั่งมาเลเซีย  ( นิยมมาก )

                         -  ฤดูเก็บ

                               -  พฤศจิกายน - มีนาคม  

                               -  ช่วงอื่นจะหายากและราคาสูง

                    -  หมากแดง

                         -  มีพืชพรรณในเขตมาเลเซีย

                         -  ลำต้นสีแดง

                         -  เป็นปาล์มชั้นดีมีราคา

                         -  นิยมนำไปเพาะเพื่อประดับสวน เพราะความสวยของกาบและใบ

                         -  ลำต้นมีสีแดง  เหมือนชื่อ

   9. สัตว์ป่า

         -  พบกว่า  200  ชนิด 

         -  อาทิ 

               1. แมวป่าหัวแบน ( ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองที่หายากอีกชนิดหนึ่งของไทย )

               2.  หนูสิงคโปร์  -  พบชุกชุมในป่าพรุโต๊ะแดงนี้เท่านั้น  

   10. ปลา

          -  ปลาปากยื่น 

                -   เป็นปลาชนิดใหม่ของโลก

                -   พบที่ป่าพรุสิรินธรนี้เท่านั้น

          -  ปลากะแมะ

                 -  รูปร่างประหลาดมีหัวแบนๆกว้างๆ

                 -  ลำตัวค่อย ๆ ยาวเรียวไปจนถึงหาง

                 -  มีเงี่ยงพิษอยู่ที่ครีบหลัง 

 11. นก

        -  นกกางเขนดงหางแดง

                -  มีมากในเกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และมาเลเซีย

                -  ในประเทศไทยพบครั้งแรกที่นี่เมื่อปี พ.ศ. 2530 

         -  นกจับแมลงสีฟ้ามาเลเซีย

                 -  ซึ่งในประเทศไทยจะพบที่ป่าพรุสิรินธรเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ข้อแนะนำ

    1. สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย 

            -  คู่มือดูนก  /  สมุดบันทึก  /  ดินสอสี 

            -  กล้องส่องตา  /  กล้องถ่ายรูป  /  ยาทากันยุง

     2.  กุมภาพันธ์ - เมษายน

            -  เพราะฝนจะตกน้อยที่สุด

            -  ที่นี่มีฝนตกชุกตลอดปี เนืองจากมีภูมิอากาศแบบคาบสมุทร  


     3.  ยุงดำ

           -   ต้องให้ความระมัดระวังให้มาก

           -   สัตว์กินเลือด

           -   พาหะนำโรคเท้าช้าง

           -   ซึ่งจะมีอยู่ชุกชุมและออกหาอาหารในช่วงเวลาค่ำ

    4.    ไม่ควรสูบบุหรี่  

 

สิ่งที่น่าสนใจ

     1.  สะพานไม้ 

             -   ระยะทาง  1,200.-  เมตร 

             -   อยู่ด้านหลังอาคารศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

             -   เป็นสะพานไม้ต่อลัดเลาะเข้าไปในป่าพรุ

             -   บางช่วงเป็นสะพานไม้ร้อยลวดสลิง 

     2. หอสูง  

            -  สำหรับมองทิวทัศน์เบื้องล่าง

     3. ห้องจัดนิทรรศการ

 

เปิด      08.00  –  16.00  น.  (  ทุกวัน  )

 

ค่าบัตรเข้าชม       ไม่เสียค่าใช้จ่าย     

 

การเดินทาง 

     1. รถไฟ 
     
           -  กรุงเทพฯ   -  อ.สุไหงโกลก  ( รถรัจ้าง  )
 
     2. รถยนต์ 
 
          -   จาก  อ. ตากใบ
             ( เส้นทางตากใบ - สุไหงโกลก / หมายเลข 4057 )  ประมาณ  5  กม.
 
          -   จะมีทางแยกเล็ก ๆ เ ข้าสู่  ถ. ชวนะนันท์  เข้าไปประมาณ 3  กม.
 
          -   แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีก  2  กม.
 
          -   มีป้ายบอกทางเข้าเป็นระยะ
 
 
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
 
      -   ตู้ปณ. 37   อ. สุไหงโกลก   นราธิวาส   96120


.
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com