1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPPONGDUEAD PAPAE [ CHAINGMAI ] : โป่งเดือดป่าแป๋ [สถานที่ท่องเที่ยว - เชียงใหม่ ] @ More

 

 DR. HOT SPRING


คุณหมอน้ำพุร้อน

 

ชื่อ                โป่งเดือดป่าแป๋     

ที่อยู่               ต. ป่าแป๋   อ. แม่แตง  ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ  40  กม.

 

จุดเด่น

      1.   เป็นน้ำพุร้อนกีเซอร์  [ GEYSER

            -   ตัวของน้ำพุ่งจะขึ้นจากระดับผิวดินเป็นครั้งคราว แต่ตลอดเวลา

            -   มีคุณสมบัติ  ช่วยรักษาโรคปวดตามข้อ

            -   สูง   1  เมตร    /    [  อดีตสูง  5  เมตร  ]

 

      2.  รอบ ๆ  เป็นป่าทึบจะอบอวลไปด้วยกลิ่นกำมะถัน

       


การเดินทาง

    1. รถยนต์ส่วนบุคคล

           -  ใช้ ถ. สายแม่มาลัย - ปาย ไปประมาณ  35  กม. ประมาณ กม.ที่ 42

           -  แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ  6.5  กม. เป็นทางลาดยาง

    2. รถโดยสารประจำทาง

           -  สีส้ม

           -  สายเชียงใหม่ - ปาย 

           -  จากลานจอดรถจะต้องเดินทางไปประมาณ 500 ม.   


 
บริการที่พัก

     1. บ้านพัก 

         -  8  หลัง ๆ  ละ 

         -  3,000  บาท 

     2. เต้นท์

          -  ให้เช่า

 

บริการอาบน้ำแร่

    -  ผู้ใหญ่   20   บาท   /   เด็ก   10   บาท  

 

โทร. 053 - 227 - 954

 

สำนักอุทยานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

โทร. 02 - 562 - 0760

www.dnp.go.th