1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPWAT PA LA LAI TEMPLE [ SUPHAN BURI - Travel Thai ] : วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร [ สถานที่ท่องเที่ยว - สุพรรณบุรี ] @ More

 

THE SITTING BUDDHA - HIGH 23.46 METRES

พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท - สูง 23.46 เมตร

 

ชื่อ                             วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

ที่อยู่                           ริม ถ. มาลัยแมน ต. รั้วใหญ่ ทางฝั่ง ตต.ของแม่น้ำสุพรรณบุรี

 

ความสำคัญ

     1. พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

     2.  เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยที่เมืองสุพรรณบุรีรุ่งเรือง

     3.   "  หลวงพ่อโต  " 

                 -   ประชาชนนิยมมานมัสการ

                 -    ประดิษฐานอยู่ในวิหารสูงเด่นเห็นแต่ไกล

                 -   พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

                 -   ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ

                 -   ลักษณะประทับนั่งห้อยพระบาท

                 -  พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ

                 -  พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุอีกข้างหนึ่งในท่าทรงรับของถวาย

                 -  สูง  23.46  ม.

                 -  รอบองค์ 11.20  ม.

                 -   มีนักปราชญ์หลายท่านว่า หลวงพ่อโตเดิมคงเป็นพระพุทธรูป

                     ปางปฐมเทศนา สร้างไว้กลางแจ้ง เพระต้องการให้มองเห็นจากที่ไกล ๆ

                 -  ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย

                    จำนวน  36  องค์

                 -  งานเทศกาลสมโภชน์หลวงพ่อวัดป่าเลไลยก์  2  ครั้ง  คือ 

                          -   วันขึ้น  7  -  9  ค่ำ    เดือน  5   /   เดือน  12  

จุดเด่น

     1.  หน้าบันของวิหาร มีเครื่องหมายพระมหามกุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่

           เป็นสัญลักษณ์  ให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ได้เสด็จธุดงค์มาพบสมัยยังทรงผนวชอยู่ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว

           จึงทรงมาปฏิสังขรณ์

   

ประวัติ 

     1. ในพงศาวดารเหนือ 

     2. พระเจ้ากาแตทรงให้มอญน้อยมาบูรณะ ภายหลัง พ.ศ. 1724 

                  

สิ่งที่น่าสนใจ

      1.  ร้านขายสินค้าที่ระลึกพื้นเมือง  ( ฝั่งตรงข้าม )

      2.  " คุ้มขุนช้าง "   ( ด้านหลัง )

                  -   เรือนไทยไม้สักหลังใหญ่

                  -   เหมือนกับที่บรรยายไว้เกี่ยวกับ  เรือนของขุนช้าง

                      ในวรรณคดี  " เรื่องขุนช้างขุนแผน "

                 -    ฉากภาพวาดตัวละครขุนช้าง

                 -    แต่ละห้องมีภาพบรรยายเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน 

                 -    ภาชนะ และอุปกรณ์เครื่องใช้

                 -    ถ้วยชาม โบราณ แบบต่าง ๆ.
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com