1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPPHUSA DOK BUA [ MOOK DA HAN ] : ภูสระดอกบัว [ สถานที่ท่องเที่ยว - มุกดาหาร ] @ More

 

  THE LOTUS - STONE POOLS

แอ่งหินดอกบัว


 

ชื่อ     ภูสระดอกบัว 

       -  ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 423  ม. 

       -  บนรอยต่อเขต 3 จังหวัด

       - บนยอดภูสระดอกบัว

       - แอ่งหินขนาดกว้างประมาณ 2 - 3 เมตร จำนวน 11 แอ่ง

       - มีน้ำขังตลอดปี

       - มีบัวพันธุ์ขนาดเล็กต่าง ๆ ขึ้นอยู่เต็มสระ 

       - เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มานานแล้ว

       -  เดินทางประมาณ 1 วัน 

 

ที่อยู่             อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

                    บนแนวรอยต่อ  3  จังหวัด 

                       1.  อ. นิคมคำสร้อย / อ. ดอนตาล  จ.มุกดาหาร

                       2.  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

                       3. อ. ชานุมาน /  อ. เสนางคนิคม  จ. อำนาจเจริญ

พื้นที่                ประมาณ  321  ตารางกิโลเมตร /  144,375 ไร่

ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ  -  30  ธันวาคม  2535  ( ลำดับที่ 75 )

 

สิ่งที่น่าสนใจ          

       1.  ความมหัศจรรย์ของโขดหิน

       2.  ไม้ดอกบนทุ่งหญ้าช่วงปลายฤดูฝน

       3. " ภูเขาแห่งดอกบัว "  ดอกบัวธรรมชาติบนยอดเขา


จุดเด่น               

       1. เทือกเขาสลับซับซ้อน

       2. ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศ ตต. / น. สู่ ทิศ ตอ. / ต. 

       3. สูงประมาณ  350 - 450 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

       4. ภูกระแซะ  ( ยอดสูงที่สุด ประมาณ 491  ม. ) 

       5. แหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยทม ห้วยก้านเหลือง

          ซึ่งไหลรวมลงสู่พื้นราบโดยรอบอุทยานฯ

       6. “ ดาน ”  ( ลานหินขนาดใหญ่ ) กระจายอยู่ตามป่า

       7. ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง

       8. ไม้ที่มีค่า เช่น มะค่าโมง ประดู่แดง พยุง ชิงชัน

       9. สัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด

     10. เทือกเขาภูสระดอกบัวซึ่งเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำ

           สามารถพบสัตว์ป่าได้หลายชนิด เช่น เก้ง หมูป่า กระต่ายป่า ลิง บ่าง เม่น กระจง

           และสัตว์ปีกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ไก่ฟ้า ไก่ป่า เป็นต้น 

     11. ความวิจิตรพิสดารของหินผามีความเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

  
ที่น่าสนใจ

     1. ภูผาแต้ม 

         -    หน้าผารูปรอยฝ่ามือ

         -   ภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์

         -   เป็นยุคเดียวกับภาพเขียนสีในถ้ำฝ่ามือแดงของ

              อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

         -   ลักษณะคล้ายถ้ำเพราะหินไหลเลื่อนลงมามีความยาวประมาณ 60 ม. 

         -   ภาพเหล่านี้อยู่สูงจากพื้นถ้ำ  3 - 5 เมตร

         -   ภาพมือและภาพสัญลักษณ์รวม 98 ภาพ

         -   เดินเท้าใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง


   2. ผามะเกลือ 

         -  ลานหินใต้เพิงผา

         -  ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้


   3. ลานดอกไม้บนภูวัด 

         -  ลานดอกไม้ เช่น ดอกเอนอ้า ดอกกระดุมเงิน และดอกดุสิตา

         -  ปลายฤดูฝน
    

   4.  ภูผาหอม 

         -  จุดชมวิว

         -  เทือกเขาภูผาแต้ม

         -  ระหว่างทางเดินจะผ่านป่าไผ่ ลานหิน  และป่าเต็งรัง 

         - มองเห็นทิวทัศน์ได้ในระยะไกลออกไปทางทิศ ตต. 

        -  มีความสูงประมาณ 366  ม. จากระดับน้ำทะเล

        -  ด้านหลังจะมองเห็น ภูหมู ภูแผงม้า ภูไม้ซาง ภูซอง ภูอัครชาด

        -  ชมพระอาทิตย์ตก 

        -  เดินเท้า  2.30  ชั่วโมง


  5. ภูสระดอกบัว 

       -  ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 423  ม. 

       -  บนรอยต่อเขต 3 จังหวัด

       - บนยอดภูสระดอกบัว

       - แอ่งหินขนาดกว้างประมาณ 2 - 3 เมตร จำนวน 11 แอ่ง

       - มีน้ำขังตลอดปี

       - มีบัวพันธุ์ขนาดเล็กต่าง ๆ ขึ้นอยู่เต็มสระ 

       - เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มานานแล้ว

       -  เดินทางประมาณ 1 วัน 


   6. ภูผาแตก 

       -  เนิน 428   (  ชื่อทางยุทธศาสตร์ ) 

 

  7. ลานหิน และ ป่าเต็งรังแคระ 

      -  พบได้ทั่วไป และมีอยู่มาก

      -  เป็นลานหินกว้างใหญ่

      -  บางแห่งมีขนาด 20 - 40 ไร่ สลับกับป่าเต็งรังแคระ

      -  บางแห่งเป็นป่าเต็งรังสลับกับป่าหญ้าเพ็ก

      - ภูผาหอม หลังภูผาด่าง  ภูสระดอกบัว ภูบก ภูหัวนาค


ค่าธรรมเนียม    -  คนไทย  ผู้ใหญ่     20  บาท   /    เด็ก   10    บาท

                        ต่างชาติ   ผู้ใหญ่   100 บาท   /    เด็ก   50    บาท

การเดินทาง

       -  ทางหลวงหมายเลข 2277  ( อ. เลิงนกทา - อ. ดอนตาล)

       -  อยู่ระหว่าง กม.ที่  22 - 24  

       -  ห่างจาก อ. เลิงนกทา  28  กม. 

       -  ห่างจาก อ. ดอนตาล  22 กิโลเมตร 

 

สอบถาม       1. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

                           -  โทร. 042 - 619 - 076

                   2.  สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ

                           -  โทร.0 2562 0760 

                           -  วันจันทร์ - ศุกร์  /  08.30 – 18.00 น.

                           -  วันเสาร์  /  09.00–15.30 น.

                           -   www.dnp.go.th.
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com