1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPSAO DIN NANOY [ NAN ] : เสาดินนาน้อย [ สถานที่ท่องเที่ยว - น่าน ] @ More

 

THE 10,000 YEARS SOIL PILLAS

เสาดิน 10,000 ปี

 

 USED TO BE THE GROUND OF SEA  &  THE OLDER TIMES COMMUNITY 

ชื่อ                         เสาดินนาน้อย  หรือ  ฮ่อมจ๊อม และคอกเสือ  

ที่อยู่                       ต. เชียงของ 

การเดินทาง              ห่างจากตัวเมืองน่าน   60   กม. 

                             จาก อ. นาน้อย  มีทางแยกไป ตามเส้นทาง หมายเลข 1083 (  6  กม. ) 

สิ่งที่น่าสนใจ            1. เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก + การกัดเซาะของน้ำ + ลม

                            2. ยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย [ LATE TERTIAN ]

                            3. อายุประมาณ 30,000 - 10,000 ปี

                            4. เคยเป็นก้นทะเล

                            5. กำไลหิน และ ขวานโบราณ ( อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน)

                            6. แหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่า.
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com