1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPEMERALD POOL [ KRABI ] : สระมรกต [สถานที่ท่องเที่ยว - กระบี่ ] @ More

 

THE EMERALD POOL

สระมรกต

 

ชื่อ            สระมรกต

ที่อยู่          สระแก้ว  /  อยู่ในเขตสวนป่า   ต. เขาทอง

 

สิ่งที่น่าสนใจ

     -   สระน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติถึง   8   สระ

                1.  สระน้ำลอด

                2.  สระเชิงเขา

                3.  สระจระเข้ขาว

                4.  สระน้ำทิพย์

                5.  สระน้ำคราม

                6.  สระแก้ว

                7.  สระหุ้นแก้ง

                8.  สระน้อย

 

การเดินทาง      

     -   ห่างจากตัวเมืองประมาณ  28  กม.  ตามเส้นทางกระบี่  -  ในสระ 

 .
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here