1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPPHI PHI LEY [ KRABI ] : พี พี เล [ สถานที่ท่องเที่ยว - กระบี่ ] @ MoreTHE HEAVEN BEACHS

หาดสวรรค์

 

ชื่อ         เกาะพีพีเล 

 

จุดเด่น

   -   มีพื้นที่เพียง  6.6  ตร.กม.

   -   เป็นเกาะภูเขาหินปูน

   -   มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับผิวทะเลโดยรอบเกือบทั้งเกาะ

   -  มีพื้นน้ำลึกเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร

   -  มีบริเวณน้ำลึกที่สุดประมาณ  34  เมตรอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ

   -  มีเกาะที่มีเวิ้งอ่าวสวยงามหลายเกาะ

  

สิ่งที่น่าสนใจ

   -  อ่าวปิเละ

   -  อ่าวมาหยา  /  MAYA BAY  @  LEONARDO -  THE BEACH 

                                              

   -  อ่าวโละซามะ

  

ข้อมูลเพิ่มเติม  -  หมู่เกาะพีพี

จุดเด่น

    -  เป็นหมู่เกาะกลางทะเล 

    -  ได้ชื่อว่า  " อาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทร "  

    -   สถานที่ดำน้ำดูปะการังดอกไม้ทะเล และ ปลาหลากสีสันที่สวยงาม

 

การเดินทาง

    -  อยู่ห่างจากอำเภอเมือง  42    กม.

 

ประวัติ

    -  เดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า  " ปูเลาปิอาปิ " 

    -   " ปูเลา "    คือ    เกาะ

              -   " ปิอาปิ "   คือ  " ต้นปีปี "  ซึ่งภายหลังกลายเสียงเป็น  " พีพี "  

 

สิ่งที่น่าสนใจ

     -   6  เกาะ  คือ   พีพีเล  /  พีพีดอน  /   ยูง   /  ไม้ไผ่   /  บิดะนอก  /  บิดะใน

 

    1. เกาะพีพีดอน

       -  มีพื้นที่ประมาณ  28  ตร.กม.

       -   จุดเด่น 

            -  เวิ้งอ่าวคู่ที่มีความสวยงามติดอันดับโลกของอ่าวต้นไทรและอ่าวโละดาลัม

       -  อ่าวต้นไทร

             -   เป็นที่ตั้งของท่าเรือเกาะพีพี

             -   มีสถานที่พักและร้านค้าจำนวนมาก

             -   จากอ่าวต้นไทรสามารถเดินขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น เวิ้งอ่าวคู่ ได้

      -  หาดทรายและอ่าวที่สวยงามกระจายอยู่รอบเกาะ

             -  หาดแหลมหิน หาดยาว อ่าวโละบาเกา

             -  แหลมตง  -  เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเลประมาณ 15 - 20 ครอบครัว           

    

   2. เกาะพีพีเล

           จุดเด่น

               -   มีพื้นที่เพียง  6.6  ตร.กม.

               -   เป็นเกาะภูเขาหินปูน

               -   มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับผิวทะเลโดยรอบเกือบทั้งเกาะ

               -   มีพื้นน้ำลึกเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร

                -  มีบริเวณน้ำลึกที่สุดประมาณ  34  เมตรอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ

  

         สิ่งที่น่าสนใจ