1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPWAT SRICHUM TEMPLE [ SUKHOTHAI - Travel Thai Asia ] : วัดศรีชุม [ สถานที่ท่องเที่ยว - สุโขทัย ] @ More

 

THE TALKING BUDDHA IMAGE

พระพุทธรูปพูดได้

 

ADDRESS   :  SUKHOTHAI HISTORICAL PARK  [ SUKHOTHAI  ]

 

ชื่อ           พระอจนะ  ( วัดศรีชุม  ) 

                -  ตั้งอยู่ห่างจากวัดพระพายหลวงไปทางทิศตะวันตก 800 เมตร

                -  เป็นวัดที่ประดิษฐาน  "  พระอจนะ  "

               -  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่

               -  หน้าตักกว้าง  11.30  เมตร

               -  ได้ชื่อว่า  " พระพูดได้  "

                      -  เพราะผนังด้านข้างขององค์พระอจนะมีช่องเล็ก ๆ  ถ้าหากใครแอบเข้าไป

                         ทางอุโมงค์แล้วไปโผล่ที่ช่องนี้ และพูดออกมาดัง ๆ  ผู้ที่อยู่ภายในวิหาร

                         จะต้องนึกว่าพระอจนะพูดได้ และเสียงพูดนั้นจะกังวานน่าเกรงขาม เนื่องจาก

                         เพราะวิหารนี้ไม่มีหน้าต่าง 
 

            -  ลักษณะของวิหาร

                -  สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป

                -   แต่หลังคาพังทลายลงมาหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน

                -   ผนัง

                        -  แต่ละด้าน ออิฐถือปูนอย่างแน่นหนา

                        -  ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน

                           และเดินขึ้นไปตามทางบันไดแคบ ๆ ถึงผนังด้านข้างขององค์พระอจนะ

                          หรือสามารถขึ้นไปถึงสันผนังด้านบนได้

              ภาพเขียนเก่าแก่แต่เลอะเลือนเกือบหมด  มีอายุเกือบ 700 ปี  

                          -  อยู่ภายในช่องกำแพงตามฝาผนัง

               -  แผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายเรื่องชาดกต่าง ๆ  

                          -  จำนวน  50  ภาพ

                          -  อยู่บนเพดานช่องบันได

               -  เมื่อเดินตามช่องทางบันไดขึ้นไปจะโผล่บนหลังคาวิหาร

                  มองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเก่าสุโขทัยได้โดยรอบ 

               -  สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงมีหลังคาเป็นรูปโค้งคล้ายโดม

          -   การที่วัดมีความเร้นลับซ่อนอยู่อย่างนี้  เรื่องนี้หากพิจารณากันอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่า

            พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงทรงพระปรีชาสามารถในด้านปลุกปลอบใจทหารหาญ

  

 ที่อยู่         อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

               เมืองเก่าสุโขทัยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12  กม.

               ถ.จรดวิถีถ่อง  ( ทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย - ตาก ) 

 

ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

ความสำคัญ

      1.  ดินแดนแห่งยุคทองที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ไทยในอดีต

     2. มีร่องรอยแห่งอารยธรรมอันรุ่งเรือง

     3. สถาปัตยกรรมอันงดงามวิจิตรบรรจง

     4. ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นแหล่งมรดกโลก เมื่อ พ.ศ. 2534

     5. เมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง

     6. เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ

 

จุดเด่น

      1.  มีคูเมือง กำแพงเมือง และ ประตูเมืองโบราณโดยรอบพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน

      2.  ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส 

 

สิ่งที่น่าสนใจ

      -  โบราณสถาน แบ่งออกเป็น  2   ส่วน  

                  1. ภายในกำแพงเมือง

                  2. ภายนอกกำแพงเมือง ดังนี้ 

 

สถานที่สำคัญในเขตกำแพงเมือง


  1. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

          -   สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2518

          -   ตั้งอยู่ริม ถ. จรดวิถีถ่อง ทางทิศเหนือของวัดมหาธาตุ

          -   ลักษณะ

                  -  เป็นพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ

                  -  ขนาด  2 เ ท่าขององค์จริง 

                  -  สูง  3  เมตร

                  -  ประทับนั่งห้อยพระบาทบนแท่นมนังคศิลาบาตร

                  -  พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์

                  -  พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชน

                  -  แท่นด้านซ้ายมีพานวางพระขรรค์ไว้ข้าง ๆ

                  -  ลักษณะพระพักตร์เหมือนอย่างพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนต้น 

                         -   มีน้ำพระทัยเมตตากรุณา

                         -   รักความยุติธรรม

                         -   เด็ดขาดในการปกครองแบบพ่อปกครองลูก

                  -   ภาพแผ่นจำหลัก  ( ด้านข้าง ) 

                        -  จารึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์

                           ตามที่อ้างถึงในจารึกสุโขทัย

 

   2. กำแพงเมืองสุโขทัย

        -   ต. เมืองเก่า (  ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก เรียกว่า ตรีบูร  )

        -   แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

        -   กว้าง 1,300  เมตร

        -   ยาว 1,800  เมตร

        -   กำแพงชั้นใน

                -  เป็นศิลาแลงก่อบนคันดิน

        -   กำแพงชั้นนอก 

                -   เป็นคูน้ำสลับกับคันดิน

                -   ความสำคัญ

                       1. ป้องกันข้าศึก

                       2. คูน้ำยังใช้ระบายน้ำไม่ให้ไหลท่วมเมืองอีกด้วย

        -  ระหว่างกึ่งกลางแต่ละด้านมีประตูเมือง และ ป้อมหน้าประตู 

 

   3. วัดมหาธาตุ

       -  ตั้งอยู่กลางเมือง

       -  เป็นวัดใหญ่ และ สำคัญของกรุงสุโขทัย

      -   มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม  /  ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

          เป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน

              -   มีเจดีย์  8  องค์ บนฐานเดียวกัน โดยรอบ

              -   ปรางค์ศิลาแลง  4  ทิศ 

       -   เจดีย์ทรงปราสาทก่อด้วยอิฐที่ได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา

       -   บริเวณโดยรอบ

                -   เจดีย์แบบต่าง ๆ  200 องค์ 

                -   วิหาร 10 แห่ง

                -  ซุ้มพระ ( มณฑป )  8  ซุ้ม

                -  พระอุโบสถ  1  หลัง 

                -   ตระพัง  4  แห่ง

       -  วิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง

               -    อยู่ที่ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธาน

               -    มีแท่นซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐาน  " พระศรีศากยมุนี  "

               -    พระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

               -    ปัจจุบันอยู่ที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร

 

       -   พระอัฎฐารศ

                 -  อยู่ที่ด้านเหนือ และด้านใต้ของเจดีย์มหาธาตุ

                 -   พระพุทธรูปยืนภายในซุ้มพระ

 

  4. วัดชนะสงคราม

         -  อยู่ทางด้านเหนือของวัดมหาธาตุ ใกล้กับโบราณสถานที่เรียกว่า  "  หลักเมือง  "

         -  เดิมเรียกว่า วัดราชบูรณะ

        -   ลักษณะเด่นคือ

                  -  เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่  ( เป็นเจดีย์ประธาน )

                      และมีวิหาร โบสถ์ เจดีย์รายต่าง ๆ

 

   5. เนินปราสาทพระร่วง  /  เขตพระราชวังในสมัยสุโขทัย

       -   อยู่ทางทิศตะวันออกติดกับวัดมหาธาตุ

       -   ร. 6  สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นฐานปราสาทราชวัง ของกษัตริย์เมืองสุโขทัย

       -   กรมศิลปากรได้ขุดแต่งบูรณะ เมื่อ พ.ศ. 2526

                -   พบฐานอาคารแบบฐานบัวค่ำ บัวหงาย

                -   มีลักษณะเป็นฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 27.50 X 51.50 เมตร

                -   มีบันไดที่ด้านหน้า และด้านหลัง

 

  6. วัดตระพังเงิน

         -  คำว่า ตระพัง  หมายถึง สระน้ำ  / หนองน้ำ

         -  เป็นโบราณสถานสำคัญ

         -  อยู่บริเวณขอบตระพังเงินด้านทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุ

         -  ห่างจากวัดมหาธาตุ  300  เมตร

         -  ไม่มีกำแพงแก้ว

        -   ประกอบด้วย

              1. เจดีย์ทรงดอกบัวตูม  ( ประธาน )

                      -  ลักษณะเด่น คือ  มีจระนำที่เรือนธาตุทั้งสี่ด้าน

                         ( จระนำ หมายถึง ชื่อซุ้มท้ายวิหาร หรือท้ายโบสถ์ มักเป็นช่องตัน )

                      -  ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน และพระพุทธรูปปางลีลา  

       -   วิหารประกอบอยู่ด้านหน้า

       -   โบสถ์ตั้งอยู่กลางน้ำบนเกาะ ( ทิศตะวันออกของเจดีย์  )

 

  7. วัดสระศรี

       -   เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุ

       -   เป็นโบราณสถานสำคัญ

       -   อยู่บริเวณกลางสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ ชื่อว่า ตระพังตระกวน

       -   ประกอบด้วย

               1. เจดีย์ประธานทรงลังกา

               2. วิหารขนาดใหญ่

                       -  ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ( ด้านหน้า )

               3. เจดีย์ขนาดเล็ก

                       -  ศิลปศรีวิชัยผสมลังกา

                       -  ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้

                       -  มีซุ้มพระพุทธรูป  4  ทิศ

               4. พระอุโบสถขนาดเล็ก 

                       -  อยู่ทีเกาะกลางน้ำขนาดย่อม  )

                       -  ด้านหน้า

       -  ได้ชื่อว่าเป็นจุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม

 

  8. วัดศรีสวาย

       -  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของวัดมหาธาตุ

       -  ห่างออกไปประมาณ  350  เมตร

       -  ตั้งอยู่ในกำแพงแก้ว

       -  ประกอบด้วยปรางค์  3  องค์

       -  รูปแบบศิลปะลพบุรี

       -  ลักษณะของปรางค์

                -  ค่อนข้างเพรียว

                -  ตั้งอยู่บนฐานเตี้ย ๆ

                -  ลวดลายปูนปั้นบางส่วนเหมือนลายบนเครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์หยวน

      -  ทราบว่า เคยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูมาก่อน แล้วแปลงเป็นพุทธสถาน โดยมีการต่อเติม

         วิหารขึ้นที่ด้านหน้า แล้วเป็นวัดในพุทธศาสนาภายหลัง  เนื่องจากมีการพบ

               1.  ทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์

               2.  ชิ้นส่วนของเทวรูป

               3.  ศิวลึงค์ที่แสดงให้เห็นว่า

 

     9. ศาลตาผาแดง

         -  มีลักษณะเป็นโบราณสถานตามแบบศิลปเขมร

         -  ก่อด้วยศิลาแลง สมัยนครวัด ( พ.ศ. 1650-1700 )

         -   ต่อมากรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่ง และบูรณะศาลนี้ได้พบ

                  1. ชิ้นส่วนเทวรูป

                   2. เทวสตรีประดับด้วยเครื่องตกแต่ง

             (  ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง  )

 

สถานที่สำคัญนอกกำแพงเมือง

ด้านเหนือ

     1. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

              -  เป็นอาคารทรงไทยสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัย

              -  อยู่ใกล้วัดพระพายหลวง

              -  ภายในอาคารเป็นศูนย์ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

              -  จัดแสดงแบบจำลองของโบราณสถานต่าง ๆ ในเขตเมืองเก่าสุโขทัย

คำแนะนำ  - นักท่องเที่ยวควรเริ่มต้นชมอุทยานฯ จากจุดนี้เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของสุโขทัยในอดีต

 

     2. แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย ( เตาทุเรียง )

           -  อยู่ใกล้วัดพระพายหลวง บริเวณแนวคูเมืองเก่าที่เรียกว่า แม่โจน

           -  เป็นเตาเผาถ้วยชามสมัยสุโขทัย

           -  มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18

           -  ค้นพบเตาโดยรอบ  49  เตา 

                 1. คันคูแม่น้ำโจน ด้านทิศเหนือ   37   เตา 

                 2.  ด้านทิศใต้ข้างกำแพงเมือง      9    เตา

                 3.  ด้านทิศตะวันออก    3    เตา   

          -  เตาเผาเครื่องสังคโลก

                   -   มีลักษณะคล้ายประทุนเกวียน

                   -   ขนาดกว้าง 1.50 - 2.00 เมตร

                   -   ยาว  4.5  เมตร 

         -  เครื่องปั้นดินเผาที่พบบริเวณนี้  ( ส่วนใหญ่  )

                   -  ถ้วยชาม ขนาดใหญ่

                   -  น้ำยาเคลือบขุ่น

                   -   สีเทาแกมเหลือง

                   -    มีลายเขียนสีดำ

                   -    ส่วนใหญ่ทำเป็น

                              -  รูปดอกไม้

                              -   ปลา

                               -  จักร

    3. วัดพระพายหลวง

            -  เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่

            -  มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหาธาตุ

            -  ผังวัดเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า

            -  มีคูน้ำโดยรอบ  3  ชั้น

                   -  คูชั้นนอกเรียกว่า คูแม่โจน

           -  เป็นศูนย์กลางของชุมชน

           -  โบราณสถานที่ เก่าแก่ที่สุดของวัด  คือ  พระปรางค์  3  องค์

                    -  ปรางค์ประธาน

                    -  ก่อด้วยศิลาแลง

                    -  ศิลปะเป็นเขมรแบบบายน

                    -  สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

            -  พระพุทธรูปปูนปั้น  4  อิริยาบถ

                     -  นั่ง   /  นอน   /  ยืน   /  เดิน

                     -  อยู่ด้านหน้า

     4. วัดศรีชุม

        -  ตั้งอยู่ห่างจากวัดพระพายหลวงไปทางทิศตะวันตก 800 เมตร

        -  เป็นวัดที่ประดิษฐาน  "  พระอจนะ  "

               -  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่

               -  หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร

               -  ได้ชื่อว่า  " พระพูดได้ "

                      -  เพราะผนังด้านข้างขององค์พระอจนะมีช่องเล็ก ๆ  ถ้าหากใครแอบเข้าไป

                         ทางอุโมงค์แล้วไปโผล่ที่ช่องนี้ และพูดออกมาดัง ๆ  ผู้ที่อยู่ภายในวิหาร

                         จะต้องนึกว่าพระอจนะพูดได้ และเสียงพูดนั้นจะกังวานน่าเกรงขาม เนื่องจาก

                         เพราะวิหารนี้ไม่มีหน้าต่าง 
 

            -  ลักษณะของวิหาร

                -  สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป

                -   แต่หลังคาพังทลายลงมาหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน

                -   ผนัง

                        -  แต่ละด้าน ออิฐถือปูนอย่างแน่นหนา

                        -  ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน

                           และเดินขึ้นไปตามทางบันไดแคบ ๆ ถึงผนังด้านข้างขององค์พระอจนะ

                          หรือสามารถขึ้นไปถึงสันผนังด้านบนได้

                -   ภาพเขียนเก่าแก่แต่เลอะเลือนเกือบหมด  มีอายุเกือบ 700 ปี  

                          -  อยู่ภายในช่องกำแพงตามฝาผนัง

               -  แผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายเรื่องชาดกต่าง ๆ 

                          -  จำนวน  50  ภาพ

                          -  อยู่บนเพดานช่องบันได

               -  เมื่อเดินตามช่องทางบันไดขึ้นไปจะโผล่บนหลังคาวิหาร

                  มองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเก่าสุโขทัยได้โดยรอบ 

               -  สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงมีหลังคาเป็นรูปโค้งคล้ายโดม

          -   การที่วัดมีความเร้นลับซ่อนอยู่อย่างนี้  เรื่องนี้หากพิจารณากันอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่า

            พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงทรงพระปรีชาสามารถในด้านปลุกปลอบใจทหารหาญ

โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านตะวันตก

     1. วัดช้างรอบ

           -  อยู่ห่างจากประตู้อ้อมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2.4 กิโลเมตร

           -   มีโบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วย

                   1. เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา

                          -   ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช้างโผล่ครึ่งตัว  24  เชือก

                  2. พระอุโบสถอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน

                  3. เจดีย์ราย  5  องค์  รอบเจดีย์ประธาน และ โบสถ์

 

    2. วัดสะพานหิน

        -  วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงประมาณ  200  เมตร

        -  บริเวณทางเดินขึ้นมีทางเดินปูลาดด้วยหินชนวนจากตีนเขาขึ้นไปเป็นระยะทาง 300 เมตร

       -   สิ่งสำคัญภายในวัด

              1. พระประธาน

                    -  เรียกว่า  พระอัฏฐารศ

                    -  เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ ปางประทานอภัย

                    -  สูง 12.50 เมตร  

                  

    3. เขื่อนสรีดภงค์  /  ทำนบพระร่วง

          -  ตั้งอยู่บริเวณเมืองเก่า

          -   อยู่ระหว่างซอกเขา คือ เขาพระบาทใหญ่ และ  เขากิ่วอ้ายมา

          -  ทำนบนี้เป็นเขื่อนดิน ( คันดิน )

          -  ใช้กั้นและกักเก็บน้ำ สำหรับส่งน้ำมาตามคลองเพื่อที่จะมาทางกำแพงเมือง เพื่อให้เข้ามายัง

              สระตระพังเงิน ตระพังทอง สำหรับนำไปใช้ในเมือง และ พระราชวัง ในสมัยโบราณ

         -  ปัจจุบันกรมชลประทานได้ปรับปรุงบูรณะ และซ่อมแซมขึ้นใหม่


โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านใต้

   1. วัดเชตุพน

          -  ศิลปกรรมที่น่าสนใจ

                 1.  มณฑป

                        -   สร้างด้วยหินชนวน

                        -   เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบท คือนั่ง นอน ยืน เดิน

                        -   ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

                                 -  ใช้วัสดุทั้งอิฐ หินชนวน ศิลาแลง ในการก่อสร้าง

                2. กำแพงแก้ว

                       -  สร้างจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่ และหนา

                       -   มีการสกัด และบากหินเพื่อทำเป็นกรอบ และซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม้

               3. พบศิลาจารึกหลักที่ 58

                      -  จารึกในปี  พ. ศ. 2057

                      -  กล่าวว่าเจ้าธรรมรังสีสร้างพระพุทธรูปในวัดนี้

   2. วัดเจดีย์สี่ห้อง

         -  ตั้งอยู่ทางตะวันออกของวัดเชตุพน ห่างไปประมาณ 100 เมตร

        -   โบราณสถานที่น่าสนใจ คือ

                  1. ฐานเจดีย์ประธาน

                          -  มีภาพปูนปั้นประดับโดยรอบปั้นเป็น รูปบุคคล รูปบุรุษ และ สตรี สวมอาภารณ์

                             และเครื่องประดับ ในมือถือภาชนะ มีพรรณพฤกษาโผล่พ้นออกมา แสดงถึง

                             ความอุดมสมบูรณ์

                         -   ปูนปั้นรูปช้าง และสิงห์ประดับรูปบุคคล

                         -  องค์เจดีย์ประธานเป็นทรงระฆังกลมที่ได้รับการบูรณะ

                         -  ส่วนยอดเจดีย์ได้หักพังลง


โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านตะวันออก


   1. วัดช้างล้อม

         -  เป็นโบราณสถานที่สำคัญ

         -  มีเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นประธานของวัด

        -  รอบฐานเจดีย์ประดับด้วย ปูนปั้นเป็นรูปช้างโผล่ครึ่งตัว

        -  ด้านหน้ามีฐานวิหารก่อด้วยอิฐ

        -  ฐานกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐโดยรอบ

 

   2. วัดตระพังทองหลาง

          -  อยู่ริม ถ.จรดวิถีถ่อง /  หากเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัย วัดตระพังทองหลางอยู่ริมซ้ายมือ

          -  ศิลปกรรมที่สำคัญคือ

                1. มณฑป

                     -  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ

                    -   ผนังด้านนอกประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น  (  ศิลปกรรมชิ้นเอกของสุโขทัย  )

                             1. ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์

                             2. ตอนประทานเทศนาโปรดพระพุทธบิดากับกษัตริย์ศากยราช

                             3. ตอนเสด็จโปรดนางพิมพา

                     

สถานที่น่าสนใจอื่น ๆ

 

      1.  วัดเจดีย์สูง  / วัดเกาะไม้แดง /  วัดหอดพยอม   -   ทิศตะวันออก
 

      2.  วัดพระบาทน้อย  / วัดเจดีย์งาม  /  วัดมังกร  / วัดอรัญญิก  /  วัดช้างรอบ   -   ทิศตะวันตก