1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPKANG SAPUE [ UBON RATCHA THANI ] : แก่งสะพือ [ สถานที่ท่องเที่ยว - อุบลราชธานี ] @ More

 

THE PYTHON ISLETS

แก่งงูเหลือม

 

ชื่อ                     แก่งสะพือ   

                        (  มาจากภาษาส่วย  คำว่า “ซำฟืด” หรือ “ซำปึ้ด”  แปลว่า งูใหญ่ หรือ งูเหลือม  )

ที่อยู่                   แม่น้ำมูล  อ. พิบูลมังสาหาร 

การเดินทาง          ทางหลวงหมายเลข   217  (  ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 45 กิโลเมตร  )

ลักษณะ              แก่งที่มีหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อน 

ท่องเที่ยว             เดือนมกราคม - พฤษภาคม

                       (  หน้าแล้ง  -  น้ำลดเห็นแก่งหินชัดเจน  )  .
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com