1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPWAT NAPHRA MERU [ AYUTTHYA - Travel Thai Asia ] : วัดหน้าพระเมรุ [สถานที่ท่องเที่ยว - พระนครศรีอยุธยา ] @ More

 

THE BIGGEST CROWN BUDDHA OF THAILAND

พระพุทธรูปทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

 

 ADDRESS : WAT NA PHRA MERU  /  AYUTTHAYA

 

ชื่อ                    พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ  

 

ที่อยู่                  วัดหน้าพระเมรุ  ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมือง

                          ( เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี )  ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง 

                     

ประวัติ            

    1.  สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  (  พ.ศ. 2046  )

    2.  สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

    3.  ช่วงแรก เป็นที่สำหรับ สร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของ

          พระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนต้น

    4. พระองค์อินทร์ เป็นผู้สร้าง  

      5.  ชื่อเดิม  "  วัดพระเมรุราชิการาม  "

 

ความสำคัญ

      1.  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อครั้งทำศึกกับพระเจ้าบุเรงนอง

           ได้มีการทำสัญญาสงบศึกเมื่อ พ.ศ. 2106  ได้สร้างพลับพลา

           ที่ประทับขึ้นระหว่างวัดหน้าพระเมรุกับวัดหัสดาวาส 
      

       2.  เป็นวัดเดียว ที่มีสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุด  

            ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากไม่ได้ถูกพม่าทำลาย   

                

 

สิ่งที่น่าสนใจ

     1. พระอุโบสถ 

              -  อยุธยาตอนต้น 

              -   ยาว  50   ม.  /  กว้าง 16  ม. 

     2.  หน้าบัน

             -  เป็นไม้สักแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเศียรนาค

                และมีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาค

             

      3.  หน้าต่าง

              -  เจาะเป็นช่องยาวตามแนวตั้ง

      4.  เสาเหลี่ยม

               -   2  แถว ๆ ละ  8   ต้น

               -   บัวหัวเสาเป็นบัวโถแบบอยุธยา

       5.  เพดาน

                -  ประดับด้วยดาว เป็นงานจำหลักไม้ลงรักปิดทอง

       6.  พระประธานในอุโบสถ

                   

                  -    สร้างปลายสมัยอยุธยา

                  -    พระพุทธรูปปางมารวิชัย

                  -    หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ 

                  -    ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช

                  -    นาม  “ พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ ”

                  -    พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  ( ปัจจุบัน )

                        -     ความสมบูรณ์งดงามมาก

                        -     สูงประมาณ   6   เมตร 

                       -     หน้าตักกว้าง    4.40  เมตร   

           วิหารน้อย - ข้างพระอุโบสถ

           7. บานประตูพระวิหารน้อย 

                -   แกะสลักด้วยไม้สักหนา 

                -   เป็นลายซ้อนกันหลายชั้น

           8.  พระคันธารราฐ 

                     

                      -    พระพุทธรูปศิลาสีเขียว

                      -    ประทับนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดี

                      -    อายุประมาณ  1,400  ปี  

                      -   1  ใน 5  องค์  ในประเทศไทย

                      -    ประดิษฐาน ที่ วิหารน้อย   (  ข้างพระอุโบสถ  )

                                   -   พระวิหารเล็ก

                                   -    ยาว  16  ม. /  กว้าง  6   ม.

                                   -    รัชกาลที่ 3  ได้อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุ

                                         และได้มีการปฏิสังขรณ์วัดนี้โดยรักษาแบบอย่างเดิมไว้

 

เปิด             

   -   08.00 -  17.30  น.   (  ทุกวัน )

 

ค่าเยี่ยมชม         

   -  คนไทย - ฟรี   /  ชาวต่างชาติ   30    บาท


หมายเหตุ   

    -   มีความเชื่อว่า หากได้สักการะ จะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

        และดำเนินธุรกิจการค้า ชนะอุปสรรคทั้งปวง.
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com